Frederikstraat Noord
 

Nieuw volumemodel woongebouw Pieter Vreedeplein

Geplaatst door Chern Jansen, op 19 december 2018

De gevels worden nog nader uitgewerkt. Rechts de bestaande woontoren. 

 

Donderdag 13 december is het nieuwe volumemodel van het woongebouw Pieter Vreedeplein aan omwonenden gepresenteerd.

Ongeveer anderhalf jaar geleden heeft de gemeente een informatieavond georganiseerd om de omwonenden bij de praten over de komst van het geplande woongebouw aan het Pieter Vreedeplein. De gemaakte stappen naar aanleiding van de reacties van de omwonenden, zijn afgelopen donderdagavond opnieuw aan de omwonenden gepresenteerd. Deze druk bezochte informatieavond werd georganiseerd door Winkelrondje Tilburg B.V., de gemeente en Wereldhave. De nieuwe volumestudie is een gezamenlijk ontwerp van een Rotterdams en Amsterdams Bureau, respectievelijk HCVA en Winhov Architect. Hiervoor moet tevens een wijziging van het bestemmingsplan worden aangevraagd. In een later stadium wordt het ontwerp bestemmingsplan voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders. Daarna wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd.

 

Zie onderstaande beelden van het nieuwe volumemodel Woongebouw Pieter Vreedeplein: