Frederikstraat Noord
 

Voorlopig toekomstbeeld Stadskwartier en Koningsplein bekend

Geplaatst door Chern Jansen, op 9 april 2019

Het college heeft dinsdag 2 april besloten om het voorlopige toekomstbeeld voor  de lange termijn vast te stellen voor het gebied Stadskwartier en Koningsplein. Met als doel dat in december dit jaar dit beeld door de gemeenteraad definitief wordt vastgesteld. Het besluit kunt u hier terugvinden.

 

Het toekomstbeeld bestaat uit drie onderdelen: een Stadsforum, een Koningswei en verbinding Piushaven. Een Stadsforum als centrale openbare ruimte. En de Koningswei wordt een woongebied met veel groen; het wordt de verbinding tussen de binnenstad en de Piushaven. Om deze verbinding van de Piushaven met de Koningswei mogelijk te maken worden twee modellen onderzocht, met of zonder gebruik van water in de Koopvaardijstraat.

 

 

Het toekomstbeeld wordt dit jaar op onderdelen verder uitgewerkt. Een van de uitwerkingsopgaven is bijvoorbeeld de inpassing van de kermis in het gebied en de mogelijkheden om doorgaand verkeer op de cityring terug te dringen.

 

In oktober 2018 heeft het college een eerste besluit genomen om te starten met ontwerpend onderzoek in het gebied Stadskwartier en Koningsplein. Vervolgens is in een ontwerpproces met betrokkenheid van partners uit de beide gebieden verkend waar de kansen liggen in dit deel van de binnenstad, in lijn met de visie op de Binnenstad van de 21e eeuw.