Frederikstraat Noord

Ontwikkelen

Tilburg investeert fors in de binnenstad. Samen met partijen als Wereldhave, Van de Ven Bouw en Ontwikkeling, Van Schijndel Bouwgroep, ondernemers en bewoners bouwt de gemeente aan een aantrekkelijke binnenstad die klaar is voor de toekomst. Een binnenstad waar mensen graag winkelen, wonen, werken en recreëren. Waar nieuwe bedrijven zich vestigen. Een binnenstad met sfeer, groen en ruimte voor ontmoeting.

 

Wandel een rondje door de binnenstad en je kan het bijna niet missen: er gebeurt veel in het kernwinkelgebied. Zoals het aanleggen van een nieuwe straat, de bouw van winkels en woningen en de komst van nieuw groen in de openbare ruimte. De grootste ingreep is de nieuwe verbinding tussen het Pieter Vreedeplein, de Heuvelstraat en de Emmapassage. Deze verbinding heet de ‘Frederikstraat’. Wat deze ontwikkelingen betekenen, lees je in het Stedenbouwkundig plan ‘Verbinding Emmapassage – Pieter Vreedeplein Tilburg’. Dit plan is door de gemeenteraad vastgesteld op 14 november 2017 en kun je hier downloaden of bekijken.

 
Map ontwikkeling binnenstad Tilburg

Waarom pakken we onze binnenstad aan?

Binnenstadsvisie 21e eeuw

Het kernwinkelgebied is een van de zogenaamde deelgebieden van de Binnenstadsvisie 21e eeuw. De Binnenstadsvisie heeft als titel: ‘Tilburg Next, de binnenstad van Tilburg is klaar voor de 21ste eeuw’. Het college van B&W heeft deze visie op 11 juli 2017 vastgesteld. De Binnenstadvisie geeft antwoord op de vraag: ‘Hoe krijgen we het voor elkaar om een dynamische, aantrekkelijke en toekomstgerichte binnenstad te realiseren?’
De gemeente wil een binnenstad die aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend is. De visie is de kapstok voor de ontwikkelingen in het kernwinkelgebied. Tegelijkertijd passen deze ontwikkelingen bij een binnenstad van de 21e eeuw.  Je kunt de Binnenstadsvisie 21e eeuw hier downloaden of bekijken.

 

Versterking van de winkelstructuur

Een belangrijk kenmerk van het kernwinkelgebied is  de hoofdwinkelstructuur van de historisch gegroeide Heuvelstraat. Ook het Pieter Vreedeplein en de Emmapassage maken een belangrijk onderdeel uit van de winkelstructuur, maar deze zijn niet goed verbonden met de Heuvelstraat. Daarom zijn in het kernwinkelgebied de looproutes niet logisch. Dat wordt opgelost door een zogenaamde ladderstructuur. Die ontstaat door het aanleggen van de Frederikstraat, het openbaar maken van de Emmapassage en het transformeren van het Stadhuisplein tot een winkelstraat. De ladderstructuur is opgebouwd uit twee parallelle straten (de ‘stijlen’) met daarop aangesloten kortere haakse straten (de ‘sporten’). Door de nieuwe verbindingen is het straks mogelijk om verschillende ‘winkelrondjes’ te lopen.

 

Een compleet kernwinkelgebied

De nieuwe verbinding van de Frederikstraat moet leiden tot een beter en meer geconcentreerd winkelaanbod. Het kernwinkelgebied wordt hierdoor compacter, functioneler en beter herkenbaar. Er worden nieuwe winkelpanden gebouwd, maar onderaan de streep komen er geen vierkante meters aan winkeloppervlakte bij. Dit komt doordat op een aantal locaties ook winkels verdwijnen.

 

Betere combinatie van winkel- en woningaanbod

De gemeente wil graag meer bewoners en woningen in de binnenstad. Meer woningen in de binnenstad zorgen voor meer levendigheid, dynamiek en sociale veiligheid. Meer bewoners betekent ook extra bezoekers aan de binnenstad en draagvlak voor voorzieningen. De gemeente wil graag jonge starters in de stad behouden en wonen in de binnenstad is interessant voor deze doelgroep,. Tot slot zorgen meer woningen in de binnenstad voor een meer stedelijk karakter.

 

Revitalisatie van de openbare ruimte

Door het opnieuw inrichten van de omliggende openbare ruimte moet het kernwinkelgebied aangenamer worden, straten en pleinen beter met elkaar verbonden zijn en logische looproutes ontstaan. De ambities van de gemeente Tilburg voor de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte zijn groot. Groen in de binnenstad zorgt niet alleen voor meer sfeer. Het heeft ook een positieve invloed op biodiversiteit, klimaatadaptatie, leefbaarheid, verblijfskwaliteit en gezondheid.

 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ruimtelijke begeleiding van de plannen, het vaststellen van de nieuwe bestemmingsplannen, het verlenen van de benodigde (bouw)vergunningen en de herinrichting en vergroening van de openbare ruimte. Samen met onderstaande partners bouwt de gemeente aan een toffe stad.

Logo gemeente Tilburg

Planteam openbare ruimte

De gemeente werkt de ontwerpen voor de openbare ruimte uit met MTD Landschapsarchitecten en een ‘planteam’. In dit planteam zitten bewoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en andere belanghebbenden. De 14 leden van het planteam denken mee en adviseren over de ontwerpen voor de binnenstad.

Logo Wereldhave

Wereldhave

Wereldhave is een Nederlandse beursgenoteerde belegger in vastgoed. Zij investeert in middelgrote winkelcentra in Noordwest Europa die dominant zijn in hun regio met een primair verzorgingsgebied van tenminste 100.000 inwoners. ‘Convenient shopping’ staat centraal in de winkelcentra van Wereldhave. De centra zijn goed bereikbaar en hebben een breed aanbod van winkels, uitgebreide faciliteiten, aantrekkelijke horeca, supermarkten en een mix van sterke (inter)nationale huurders met local heroes die gezamenlijk voorzien in 90% van de winkelbehoefte. www.wereldhave.com

Logo Binnenstad Management Tilburg

Binnenstad Management Tilburg

Het Binnenstad Management Tilburg is de overlegtafel in de binnenstad en daarmee een belangrijke gesprekspartner voor de gemeente, Wereldhave als de bouwcombinatie. Het Binnenstadsmanagement vertegenwoordigt bewoners, winkeliers, horecaondernemers, vastgoed, cultuur en dienstverleners in de binnenstad. Het Ondernemersfonds Binnenstad Tilburg (ondernemers) en de Vastgoed BIZ Kernwinkelgebied (vastgoedeigenaren) zijn aangesloten bij het BMT.

Logo Van de Ven Bouw en Ontwikkeling Tilburg

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling

Van de Ven Bouw en Ontwikkeling is een veelzijdige en dynamische onderneming. Zij zijn mede verantwoordelijk voor de ontwikkeling en bouw van de winkels en woningen in het kernwinkelgebied. De winkels worden eigendom van Wereldhave.

Logo Van Schijndel Bouwgroep Geffen

Van Schijndel Bouwgroep Geffen

Van Schijndel Bouwgroep doet de bouw en ontwikkeling van diverse projecten in de binnenstad van Tilburg. In het kernwinkelgebied werken ze samen met Van de Ven Bouw en Ontwikkeling voor de bouw van de winkels en de woningen.